Vodeni Doktor Filter korektor vode za piće!

Read on your own language

Tel,Viber, WhatsApp +381 64 9882212

Share

Nagrade i diplome

O prednostima tehnologije i primene filter korektora Vodeni Doktor svedoče mnogobrojne nagrade i diplome dobijene od strane raznih regionalnih i medjunarodnih izložbi, konferencija i specijalističkih konkursa, za visoki kvalitet, inovacije i ekološki bezbedne tehnologije.

U sledećoj tabeli (original na ruskom jeziku) su predstavljene neke od njih:

Международная выставка "Экологически чистая продукция".
27.05.2001 г.
Золотая медаль,
"Экологически безопасная продукция".
Российская Академия Естественных наук им. И.И.Мечникова.
26.07.2001
Золотая медаль
За практический ВКЛАД в укрепление здоровья нации.
"Лучшие товары России".
12-16.12.2001
Золотая медаль
ПОБЕДИТЕЛЬ выставки "Лучшие товары России",
За внедрение уникальной технологии очистки воды.
"Отечественные товаропроизводители".
18.12.2001
Золотая медаль,
За практическое внедрение экологических технологий.
Международная выставка "Гурман".
18.12.2001
Золотая медаль.
"Национальная безопасность".
18.12.2001
Золотая медаль.
Гарантия качества и безопасности
за технологию очистки воды.
"Экологически чистая и безопасная продукция".
26.10.2003
Золотая медаль,
"Экологически безопасная продукция",
За уникальную российскую мембранную технологию очистки питьевой воды.
"Мир чистой воды - 2003".
16-19.10.2003
Золотая медаль,
за фильтры-корректоры питьевой воды "Водный Доктор" производства "ЭкоМембраны"
7-я Международная выставка,
"Вода: экология и технология",
ЭКВАТЭК - 2006
ECWATECH - 2006
7th International Trade Fair

"Water: ecology and technology"
30.05-04.06.2006
Участник
Международной выставки Экватэк - 2006
Международное агентство рекордов и достижений
«Самая безопасная и биологически полноценная питьевая вода»
23.12.2009
Международное агентство рекордов и достижений
«Самая безопасная и биологически полноценная питьевая вода»
23.12.2009
Международное агентство рекордов и достижений
«Самая экологически чистая технология получения питьевой воды высшего качества»
23.12.2009
Международное агентство рекордов и достижений
«Самая экологически чистая технология получения питьевой воды высшего качества»
23.12.2009


Unesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak b868 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->


Created 2010-2022 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved |