Vodeni Doktor
Filter - korektor vode za piće!


Read on your own language

Tel. +381 64 9882212
Pošaljite email

Prednosti filtra-korektora pijaće vode "Vodeni Doktor"

    Mnoge analize i ispitivanja raznih institucija pokazali su visoku efikasnost filtara-korektora "Vodeni Doktor".

Rezultati analize beogradske vode sa česme, Instituta za opštu i fizičku hemiju


Analize ukazuju da:

  1. Redox potencijal postaje negativan, tj. voda se znatno obogati kiseonikom.
  2. pH faktor vode postaje alkalniji, na račun smanjenja negativnih jona štetnih metala.
  3. obzirom da se bakterijalne forme udaljavaju, količina organskog ugljrenika je 0.
  4. Slobodni hlor, nastao hlorisanjem vode, je sveden na 0.
  5. Joni magnezijuma, kalcijuma, natrijuma i kalijuma ostaju u vodi.
  6. Joni štetnih metala, gvoždja, barijuma, strincijuma, aluminijuma i ostalih se udaljavaju.
  7. Parametar o vibracionoj strukturi, ukazuje da su molekuli vode iz VodenogDoktora strukturirani u klastere.
  8. Bitan je i parametar sadržaja Deuterijuma (teškog vodonika), Vodeni Doktor smanjuje njegovo prisustvo u vodi. Inače u teškoj vodi je nemoguć život, tj. ona je štetna po zdravlje. Stoga je ova voda poželjna za kuvanje. Ako se obična voda dugo kuva ili više puta prokuvava, prvo ispare obični molekuli, a molekuli sa Deuterijumom ostaju, tj. povećava se njihova koncentracija. Dugotrajnom upotrebom, dugokuvane hrane sa običnom vodom (supe, čorbe, sarme, razna variva), može dovesti do poremećaja u organizmu.
  9. Pogledajte i sami uporedne rezultate, pa zaključite kakva se voda dobija korišćenjem ovog filtra.
U koloni 3 su parametri tek dobijene vode iz filtra VodeniDoktor, u koloni 1 ista voda ispitana posle 48 sati. Uporedo su dati rezultati vode sa česme (Beograd), kao i tkz. "žive vode", dobijenom pretakanjem vode sa česme, iz posude u posudu.

U nastavku imate i rezultate analize vode iz vodovoda Zrenjanin. Uočava se da višestruka filtracija značajno smanjuje koncentraciju štetnih metala i sastojaka.


Analiza vode Analiza vode Analiza vode 

Unesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak e732 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->


Created 2010-2021 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved |