Vodeni Doktor Filter korektor vode za piće!

Read on your own language

Tel,Viber, WhatsApp +381 64 9882212

Share

Efikasnost tehnologije "Vodeni Doktor"


   Prvi put u svetu realizovan je jednostavan, kompaktan i jeftin prenosni uredjaj u kome se u minijaturi odvijaju sve tehnološke faze prečišćavanja vode, koje se primenjuju u profesionalnim stanicama za prečišćavanje vode, ali i više od toga - vršise i strukturiranje vode.

   U ovom malom uredjaju vrši se: taloženje, razbistravanje, promena potencijala, primenjuju se sorbcioni i adsorbcione metode, korekcija i strukturiranje vode.

   Po stepenu prečišćavanja tehnologija "Vodeni Doktor" može da se uporedi sa poznatom i skupom tehnologijom "obratne osmoze" jer otklanja njene nedostke kao što su uklanjanje soli i minerala i razgradnja molekularne strukture. Voda Vodenog Doktora je prečišćena, ali zadržava organizmu potrebne elektrolite, dobija pojačanu prirodnu strukturu i time je idealna za piće.

 Tehnologija "Vodeni Doktor" daje vodu visokog višestepenog prečišćavanja. Ova tehnologija obezbedjuje 100-procentno prečišćavanje vode po svim parametrima važnim za zdravlje organizma. i pri tome zadržava u vodi sve komponente neophodne za organizam, kao što su joni Magnezijuma, Kalcijuma, Kalijuma, Natrijuma. Druge tehnologije (reverzna osmoza) čiste vodu od svega, i time je takoreći ubiju.

   Prvi put u praksi se uspelo korigovati vodu i uspostaviti njene parametre bliskim parametrima telesnih tečnosti živog organizma, pH faktor, koeficijent površinskog napona (KPN), Redoks potencijal, fazno-diferencijalno stanje (struktura vode) i dr.

   Za razliku od drugih sistema prečišćavanja vode, uredjaj "Vodeni Doktor" 100% prečišćava vodu od opštih i termotolerantnih koliformnih bakterija, patogenih (kolera, salmonela, kuga...) a takodje od 2 i 3-tro valentnog gvoždja, aluminijuma, rdje, mulja, blata, do 98% prečišćava od slobodnog i vezanog hlora, pesticida, teških metala, naftnih derivata i drugih štetnih primesa, pri čemu u prečišćenoj vodi ostaju svi za život neophodni sastojci a takodje poboljšava ukus vode.

   "Vodeni Doktor" - prvi u svetu, u potpunosti uskladjen sa životom čoveka, biljaka i životinja u pogledu pripreme vode za potrebe organizma.

   "VODENI DOKTOR" je potreban svakome ko se brine o svom zdravlju i zdravlju svojih budućih pokoljenja. Prema rezultatima ispitivanja i poredjenju sa drugim, za sada u svetu postojećim načinima prečišćavanja vode, "Vodeni Doktor" je najekologičniji i zdravstveno ispravan. Filtri-korektori "Vodeni Doktor" su visoko efikasni, savremeni i kompaktni. Uspešno rade u svim uslovima primene (u kućama, stanovima, vikendicama), u prirodi i vanrednim situacijama pri čemu nije potrebno centralno snabdevanje vodom niti primena električne energije (prirodne katastrofe, poplave, zemljotresi, ratovi, seobe) kao i pri putovanjima i ekspedicijama u nepoznate krajeve. Važna oblast primene je u uslovima vanrednih situacija. Životna potreba primene ove tehnologije je u obezbedjuvanju nacionalne bezbednosti.

   Sistem rada za dobijanje pijaće vode visokog kvaliteta pomoću filter-korektora "Vodeni Doktor", je opredeljujući faktor za primenu od strane Ministarstva odbrane ili Ministarrstva za vanredne situacije u uslovima kada nastaje deficit ili otsustvo vode za piće.

   Tehnologija prečišćavanja vode "Vodeni Doktor" je kako unutar tako i van Rusije, potvrdjena mnogobrojnim nagradama, medaljama i diplomama. Ispitivanja su pokazala da voda dobijena filterima-korektorima "Vodeni Doktor" produžava mladost i, dug i aktivan život.Unesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak x597 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->


Created 2010-2022 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved |