Vodeni Doktor
Filter - korektor vode za piće
bez analoga u svetu!


Share
Read on your own language

Tel. +381 64 9882212
Pošaljite email

Filter - korektor vode za piće vrši prečišćavanje i korekciju vode

korektor Vodeni Doktor - savremena ruska tehnologija za PREČIŠĆAVANJE i molekularne KOREKCIJE vode za piće dajući joj fizičko-hemijske osobine koje su najbliže osobinama telesnih tečnosti organizma i stoga se naziva - Vodeni Doktor

OSNOVNA RAZLIKA IZMEDJU FILTERA-KOREKTORA "Vodeni Doktor" i ostalih komercijanih filtera na tržištu je u tome što "Vodeni Doktor" pored prečišćavanja, vrši i korekciju molekularne strukture vode.

NAČIN PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE, VODENI DOKTOR JE POZAJMLJEN OD SAME PRIRODE!

Uspelo se u kopiranju prirodnog mehanizma čišćenja tečnih sredina organizma. Svi živi organizmi ostvaruju višestepeno čišćenje i korekciju tečnosti uz pomoć ćelijskih i unutar-ćelijskih membrana. Svaka živa ćelija sadrži nekoliko i posebno naelektrisanih membrana, rasporedjenih jedna u drugoj po principu ruske "matrijoške". Membrane zadržavaju štetne materije, dok istovremeno unutar ćelije propuštaju strukturiranu vodu i supstance neophodne za život.

U Vodenom Doktoru ugradjena je princip prirodne filtracije i korekcije unutrašnjih tečnosti organizma. Prednosti filtera korektora.

Tehnologija Vodeni Doktor je višestepeni sistem prečišćavanja i korekcije vode, posredstvom različitih membrana svaka sa posebnim svojstvima, tačno simulirajući rad ćelijskih membrana žive ćelije. Tehnologija filter korektora.

1 STEPEN ČIŠĆENJA - predfilter - aerator, izradjen od modifikovanog filtrovanog materijala sa zadatim svojstvima. Vrši aeraciju izlazne vode kiseonikomu cilju oksidacije rastvoreih materija u vodi, kao i filtracija nerastvorenih materija, rdje, pesticida, gline i dr.

2 STEPEN ČIŠĆENJA - reaktor-oksidator. Ovde se vrši dopunska oksidacija, rastvorenih materija i njihovo pretvaranje u nerastvorni oblik (npr. 2-valentno gvoždje prelazi u 3-valentno, rdju. Rezultat je da na membrani ostaju talozi oksidacije, koji se posle udaljavaju pri regeneraciji. Pored toga u reaktoru se odigravaju i biološki aerobni procesi čišćenja koji su analogni prirodnim procesima.

З STEPEN ČIŠĆENJA - prefinjeno mehaničko dočišćavanje, pri prolazu vode kroz elemente filtra. Ovde se zadržavaju neki produkti do-oksidacije koji su prešli u nerastvoreni oblik.

4 STEPEN ČIŠĆENJA - prolaz vode kroz sorbcione membrane, izradjene od visokotehnološkog aktivnog ugljovodoničnog materijala. U ovom stepenu zadržava se većina organskih materija, kao rastvoreni i vezani hlor, organska hlorna jedinjenja, pesticidi, derivati nafte, fenoli, teški metali, nepoželji mirisi i ukusi i poboljšava se ukus i organoleptička svojstva vode.

5 STEPEN ČIŠĆENJA - krajnja faza čišćenja vode. Zahvaljujući suprotnoj polarizaciji dveju susednih membrana, stvara se jako elektrostatičko polje, koje zadržava čestice koje su znatno manje od pora samih membrana i daju vodi prirodnu molekularnu strukturu (oživljavanje vode). Mikroorganizmi i njihovi fragmenti se 100% udaljavaju iz vode.

Izgled filtra-korektora tip VD Turist M6

filter Gotov proizvod pripremljen po tehnologiji Vodeni Doktor - je strukturirana pravilna voda za piće najvišeg kvaliteta. Voda koja je prošla kroz filter-korektor Vodeni Doktor je po svojim fizičko-hemijskim svojstvima i biološkim parametrima najbliža tečnoj sredini živog organizma.
Vodeni doktor- VISOKA TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE jer sadrži skup svih najboljih metoda prečišćavanja u jednom uredjaju

Tehnologija Vodeni Doktor omogućava svakome da u kućnim uslovima priprema visoko kvalitetnu vodu za piće, koristeći bilo vodu iz vodovoda, bunara, prirodnih izvora ili komercijalno kupljenu u prodavnicama. Ova tehnologija omogućava i pripremu vode za piće u slučajevima elementarnih nepogoda, poplava, boravka u prirodi, turistima, kada su svi izvori vode zagadjeni.

Kao i membrane žive ćelije koje, zadržavaju štetne materije, uz istovremeno propuštanje unutar čiste strukturirane vode i sa njom i korisne materije, i sistem Vodeni Doktor proizvodi detaljno prečišćavanje pijaće vode i prirodnu strukturu vode, propuštajući elektrolite, makro i mikroelemente.

Prošavši kroz filtar-korektor Vodeni Doktor, voda zadržava u sebi sve organizmu neophodne elektrolite makro i mikroelemente, koje dotična voda sadrži. Na taj način takva voda sprečava poremećaje u radu žive ćelije, i pomaže joj u formiranju potrebne strukture vode, jer je dobija u već strukturiranom obliku.

Vodeni Doktor:

U procesu rada kvalitet filtracije i korekcije vode se ne narušava za sav period roka trajanja filtra.

Visoka efikasnost filtra Vodeni Doktor obezbedjuje se višekratnom regeneracijom filtra bez njegove zamene.

Voda koja je prošla kroz filtar-korektor Vodeni Doktor poseduje sledeće korisne osobine: